Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Boss Thế Giới 08-06


  VLTKH5

  Yêu cầu chung

  • Phải có gây sát thương lên boss
  • Phải đứng gần boss khi boss bị tiêu diệt mới có thể được nhận thưởng

  Thời gian xuất hiện : 15 giờ - 23 giờ mỗi ngày 

  Thời gian tiêu diệt boss : 15 phút

  Toạ độ : Ngẫu nhiên xuất hiện tại 2 bảng đồ Tương Dương và Biện Kinh

  Phần thưởng trang bị : Ngẫu nhiên 7 - 10 món trang bị xanh, rơi xung quanh vị trí boss bị tiêu diệt

  Phần thưởng kinh nghiệm : 

  Mặc định mỗi người đạt yêu cầu sẽ nhận được 30 triệu điểm kinh nghiệm 

  Nếu có tổ đội và không có bang nhận được thêm 10 triệu điểm kinh nghiệm

  Nếu có bang toàn người chơi trong bang đạt yêu cầu sẽ nhận thêm 20 triệu điểm kinh nghiệm 

  Phần thưởng mặc định : 

  1 Tẩy Tuỷ Kinh ( BOSS ) 

  1 Võ Lâm Mật Tịch ( BOSS )

  1 Lệnh bài Trang Bị xanh [ Trung ]

  Phần thưởng ngẫu nhiên người dame cuối cùng nhận được : 

  Đồ phổ hoàng kim môn phái

  Mãnh ghép An Bang ( 5 mãnh ) 

  Mãnh ghép Định Quốc ( 5 mãnh ) 

  Bí kíp 120 ( Khi mở mốc 119 ) 

  5 Kim Nguyên Bảo

  Đại Thành Bí Kíp 10 Cấp

  Đại Thành Bí Kíp 15 Cấp

  Đại Thành Bí Kíp 20 Cấp  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút